Adviesz diensten

Casemanagement

Binnen het re-integratieproces wordt van werkgever en werknemer veel verwacht op het gebied van inspanningen, wettelijke eisen en het vastleggen van informatie.
ADvieSZ ondersteunt u als werkgever en uw medewerker(s) binnen de re-integratiebegeleiding en de wettelijke kaders die hierop van toepassing zijn.

  • Het begeleiden van uw medewerker in het re-integratietraject
  • Adviseren van werkgever in het re-integratietraject
  • Gericht adviseren en ondersteunen bij het opmaken van de vereiste documenten als het Plan van aanpak, evaluaties op het Plan van Aanpak, de eerstejaarsevaluatie, het zo nodig aanvragen en bewaken van een deskundigenoordeel en het ondersteunen/begeleiden bij de WIA-aanvraag
  • Het onderhouden van contacten en maken van afspraken met de bij de re-integratie betrokken personen zoals de bedrijfsarts

ADvieSZ B.V. | T: +31 (6)22528478 | info@adviesz.nu