Adviesz diensten

Maatwerk

Ook bij gerichte vraagstukken denkt ADvieSZ graag met u mee om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

U kunt hierbij denken aan

  • Workshops op het gebied van verzuim, re-integratie en de Wet verbetering Poortwachter
  • Het uitvoeren van werkplek onderzoek
  • Advisering op het gebied van verzuim- en re-integratiebeleid     

ADvieSZ B.V. | T: +31 (6)22528478 | info@adviesz.nu