skip to main content

Re-integratie en advies spoor 1 en 2


ADvieSZ is een landelijk werkend arbeidsdeskundig adviesbureau actief op het gebied van verzuim, re-integratie en coaching en arbeid spoor 1 en 2.

Onze arbeidsdeskundigen en adviseurs hebben een ruime ervaring op het gebied van arbeid & re-integratie bij zowel grote ondernemingen als het midden- en kleinbedrijf. Daarin heeft ADvieSZ als doel werkgevers en werknemers bij te staan in het brede speelveld van verzuim- en re-integratiebegeleiding en het beoordelen van arbeidsmogelijkheden en geeft hierover gericht advies.

ADvieSZ richt zich binnen de verzuim- en re-integratiebegeleiding op mogelijkheden door in gesprek te gaan en zijn met werkgever en werknemer. Vanuit een brede visie op verzuim- en re-integratie wordt gezamenlijk gezocht naar passende oplossingen. Hierbij worden de geldende wettelijke kaders en verplichtingen meegenomen, met als uitgangspunt een praktische aanpak.

ADvieSZ kan u vanuit een persoonlijke en gerichte benadering bijstaan in het pallet van verzuim- en re-integratie en de wettelijke kaders die daarop van toepassing zijn. Wij hechten waarde aan korte lijnen, goede bereikbaarheid en snelle inzet van dienstverlening.

Onze kennis ligt in de breedte van de markt binnen zowel het midden- en kleinbedrijf als grote ondernemingen. Vanuit deze ervaring weten wij wat er speelt in de markt en zijn wij op de hoogte van de wettelijke verplichtingen en de veranderingen die de Sociale Zekerheid met zich meebrengt en wat dit van werkgevers en werknemers vraagt.