skip to main content

Diensten


Waar werkgever en werknemer verantwoordelijk zijn voor de verzuim- en re-integratiebegeleiding ligt de basis dit vanuit wederzijds belang te zien en te vervullen. Dit om werknemer zoveel als mogelijk in staat te stellen zijn arbeidsvermogen te benutten en inkomen te verwerven. Dit blijkt in de praktijk echter niet altijd makkelijk op te lossen.

De deskundigen van ADvieSZ staan werkgever en werknemer bij in dit proces door vanuit deskundigheid, samenwerking en creativiteit te komen tot een passende oplossing. Gevolgd door een praktisch en duidelijk advies dat werkgever en werknemer in staat stelt gezamenlijk verder invulling te geven aan dit proces om te komen van beperkingen naar mogelijkheden.