skip to main content

Spoor 1 Arbeidsdeskundig onderzoek


De arbeidsdeskundige onderzoekt of mensen in staat zijn het eigen werk nu en in de toekomst uit kunnen blijven voeren en bekijkt of ze dit met de nodige aanpassingen wel zouden kunnen. Als ze het eigen werk niet meer kunnen uitvoeren of als het eigen werk niet duurzaam haalbaar blijkt is het zaak om binnen het bedrijf de herplaatsingsmogelijkheden in kaart te brengen. In het re-integratietraject is het van belang dat er duidelijkheid ontstaat voor werkgever en werknemer met betrekking tot de re-integratie en eventuele herplaatsingsmogelijkheden.