skip to main content

Outplacement


Wordt uw medewerker geconfronteerd met verlies van werk vanuit een boventalligheid/ontslag dan begeleidt de coach van ADvieSZ uw medewerker(s). De doelstelling van het outplacementtraject is het vinden van een duurzame plek op de arbeidsmarkt voor de medewerker.
Na het (vrijblijvende) intakegesprek worden de processtappen met de medewerker individueel behandeld en eigen gemaakt. Hierbij worden de persoonlijke en specifieke behoeften van de medewerker in acht genomen vanuit de persoonlijke benadering.