skip to main content

Maatwerk


Ook bij gerichte vraagstukken denkt ADvieSZ graag met u mee om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
U kunt hierbij denken aan:
  • Workshops op het gebied van verzuim, re-integratie en de Wet verbetering Poortwachter,
  • Het uitvoeren van werkplek onderzoek,
  • Advisering op het gebied van verzuim- en re-integratiebeleid